Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin

Toepassing Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin is een veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. De specifieke samenstelling verminderd het z.g. schrijfeffect wat optreedt bij donkere kleuren. C...

Lees de volledige productomschrijving

Toepassing Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin is een veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. De specifieke samenstelling verminderd het z.g. schrijfeffect wat optreedt bij donkere kleuren. Caparol Amphibolin hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging. 
Toe te passen op minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buiten-gevelisolatie systemen.
Als binnenmuurverf is de Caparol Amphibolin zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Ook geschikt voor zwak verlichte gangen, trappenhuizen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.
 

Eigenschappen Caparol Amphibolin

 • Caparol Amphibolin heeft minimale emissie en vrij van oplosmiddel
 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • weervast
 • natte slijtage klasse 1 conform DIN EN 13300
 • dekking klasse 2 bij 120 ml/m² of 8 m²/l.
 • regendicht en waterwerend
 • zeer goed hechtend
 • vergeelt niet
 • alkalivast
 • structuurbehoudend
 • bestand tegen met water te verdunnen desinfecterende middelen
 • gemakkelijk te verwerken
 • Caparol Amphibolin met fotokatalytisch werkende pigmenten

Materiaalbasis Caparol Amphibolin: 100% zuiver acrylaatdispersie met een bestanddelen die de hechting bevordert.

Verpakking Caparol Amphibolin

 • 2½, 5 en 10 liter. 
 • Airfix: 25 l Hobbock en 120 l vat.

Kleur Wit.

Caparol Amphibolin is op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren. Bij toepassing op een niet-zuigende ondergrond, zoals hard-PVC of erzinkte oppervlakken, maximaal 10% AmphiColor of CaparolColor toevoegen.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. 
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk van de Amphibolin. 

Caparol Amphibolin wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Amphibolin is op kleur te brengen naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Technische gegevens Caparol Amphibolin​

Kleurstabiel conform BFS nr. 26
Klasse: A Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

 • Glansgraad: Zijdemat  G2
 • Opslag: Koel, maar vorstvrij bewaren.
 • Technische eigenschappen: Conform DIN EN 1062
 • Maximale korrelgrootte: 100 µm, S1
 • Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm3
 • Drogelaagdikte: 50–100 µm, E2
 • Duffusie-equivalente luchtlaag µm CO2> 50 m, C1
 • Wateropname: W-waarde: ≤ 0,1 [kg/(m².h0,5)] (laag),  W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde) µm - waarde > 0,14 m -≤ 1,4 (gemiddeld), V2

Bij materiaal op kleur kunnen geringe afwijkingen mogelijk zijn.

Geschikte ondergronden voor Caparol Amphibolin​​
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN
Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10% water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupagrund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Vezelcementplaten type Glasal
Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten
Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.


Goed hechtende lak- of dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund maximaal met 5% water. Goed hechtende, vervuilde en/of krijtende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig wassen of anderszins. De ondergrond goed laten drogen.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)
Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende kunstharssierpleisters
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en  kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. 
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Niet maatvast houtwerk, onbehandeld
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12% en bij naaldhout 15% bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

Verzinkte oppervlakken
Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.Hard-PVC
Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Coil-coating
Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
Attentie:
Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken
Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN

Minerale pleisterlagen
Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbeha ndeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix.

Gipspleisterlagen
Eventuele sintehuid afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix.

Gispakartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijkem met CapaTex Fix.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Matig zuigende oppervlakken direct schilderen. Grof poreuze, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Niet goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen en stofvrij maken. Het oppervlak voorstrijken met CapaTex Fix.Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Behang en eventuele lijmresten geheel verwijderen.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een speciale muurverf van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Schilderen met IsoGrund Ultra en afwerken met  IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.
Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag: 
Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5% water.

Afwerklaag: 
Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.
Op ruwe ondergronden wordt de grond-, tussen- en afwerklaag met 5 % met water verdund.

Verbruik Caparol Amphibolin

Ca. 120 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden Caparol Amphibolin

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur is de Caparol Amphibolin over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken.
Bij airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.
In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. 
Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Als op kleur gebrachte Caparol Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden 
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen. Reparaties in een gevelvlka kunnen na het schilderen zichtbaar worden. Bij  het gebruik van desinfecteermiddelen op basis van fenol kan vergeling van de verflaag optreden.

Caparol Aphibolin is verkrijgbaar bij Decoprof

Alle productvarianten
Caparol Amphibolin Bestel nu! EAN Online prijs
2,5 LTR - Wit 4002381794147 60,4373,12
5 LTR - Wit 4002381794130 116,39140,83
10 LTR - Wit 4002381794123 223,57270,52
2,5 LTR - Lichte Kleur 4002381794192 73,6189,07
5 LTR - Lichte Kleur 4002381794185 142,66172,62
10 LTR - Lichte Kleur 4002381794178 276,21334,21
2,5 LTR - Donkere Kleur 4002381794246 73,6189,07
5 LTR - Donkere Kleur 4002381794239 142,66172,62
10 LTR - Donkere Kleur 4002381794222 276,21334,21

Op werkdagen voor 21:00 besteld, vandaag verzonden

Maak je keuze:

60,4373,12 Gratis verzending

Aan verlanglijst toevoegen

 • 100% Kleurgarantie Tooltip Bij Decoprof bieden wij 100% kleurgarantie. Dit betekent dat wij gebruik maken van de officiële mengmachines en mengpasta’s van alle verfmerken. Ook zijn wij gecertificeerd dealer. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste en officiële kleur in uw verf!
 • Gratis verzending al vanaf €50,-
 • Meer dan 5000 producten direct leverbaar!
 • Achteraf Betalen
Placeholder 9.1

Klantbeoordelingen

“Uitstekend Snel geleverd ! Goeie producten.”

Productomschrijving

Caparol Amphibolin

Toepassing Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin is een veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. De specifieke samenstelling verminderd het z.g. schrijfeffect wat optreedt bij donkere kleuren. C...

Lees de volledige productomschrijving

Toepassing Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin is een veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. De specifieke samenstelling verminderd het z.g. schrijfeffect wat optreedt bij donkere kleuren. Caparol Amphibolin hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging. 
Toe te passen op minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buiten-gevelisolatie systemen.
Als binnenmuurverf is de Caparol Amphibolin zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Ook geschikt voor zwak verlichte gangen, trappenhuizen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.
 

Eigenschappen Caparol Amphibolin

 • Caparol Amphibolin heeft minimale emissie en vrij van oplosmiddel
 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • weervast
 • natte slijtage klasse 1 conform DIN EN 13300
 • dekking klasse 2 bij 120 ml/m² of 8 m²/l.
 • regendicht en waterwerend
 • zeer goed hechtend
 • vergeelt niet
 • alkalivast
 • structuurbehoudend
 • bestand tegen met water te verdunnen desinfecterende middelen
 • gemakkelijk te verwerken
 • Caparol Amphibolin met fotokatalytisch werkende pigmenten

Materiaalbasis Caparol Amphibolin: 100% zuiver acrylaatdispersie met een bestanddelen die de hechting bevordert.

Verpakking Caparol Amphibolin

 • 2½, 5 en 10 liter. 
 • Airfix: 25 l Hobbock en 120 l vat.

Kleur Wit.

Caparol Amphibolin is op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren. Bij toepassing op een niet-zuigende ondergrond, zoals hard-PVC of erzinkte oppervlakken, maximaal 10% AmphiColor of CaparolColor toevoegen.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. 
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk van de Amphibolin. 

Caparol Amphibolin wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Amphibolin is op kleur te brengen naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Technische gegevens Caparol Amphibolin​

Kleurstabiel conform BFS nr. 26
Klasse: A Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

 • Glansgraad: Zijdemat  G2
 • Opslag: Koel, maar vorstvrij bewaren.
 • Technische eigenschappen: Conform DIN EN 1062
 • Maximale korrelgrootte: 100 µm, S1
 • Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm3
 • Drogelaagdikte: 50–100 µm, E2
 • Duffusie-equivalente luchtlaag µm CO2> 50 m, C1
 • Wateropname: W-waarde: ≤ 0,1 [kg/(m².h0,5)] (laag),  W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde) µm - waarde > 0,14 m -≤ 1,4 (gemiddeld), V2

Bij materiaal op kleur kunnen geringe afwijkingen mogelijk zijn.

Geschikte ondergronden voor Caparol Amphibolin​​
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN
Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10% water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupagrund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Vezelcementplaten type Glasal
Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten
Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.


Goed hechtende lak- of dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund maximaal met 5% water. Goed hechtende, vervuilde en/of krijtende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig wassen of anderszins. De ondergrond goed laten drogen.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)
Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende kunstharssierpleisters
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en  kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. 
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Niet maatvast houtwerk, onbehandeld
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12% en bij naaldhout 15% bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

Verzinkte oppervlakken
Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.Hard-PVC
Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Coil-coating
Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
Attentie:
Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken
Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN

Minerale pleisterlagen
Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbeha ndeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix.

Gipspleisterlagen
Eventuele sintehuid afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix.

Gispakartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijkem met CapaTex Fix.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Matig zuigende oppervlakken direct schilderen. Grof poreuze, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Niet goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen en stofvrij maken. Het oppervlak voorstrijken met CapaTex Fix.Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Behang en eventuele lijmresten geheel verwijderen.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een speciale muurverf van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Schilderen met IsoGrund Ultra en afwerken met  IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode Caparol Amphibolin

Caparol Amphibolin aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.
Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag: 
Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5% water.

Afwerklaag: 
Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.
Op ruwe ondergronden wordt de grond-, tussen- en afwerklaag met 5 % met water verdund.

Verbruik Caparol Amphibolin

Ca. 120 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden Caparol Amphibolin

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur is de Caparol Amphibolin over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken.
Bij airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.
In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. 
Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Als op kleur gebrachte Caparol Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden 
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen. Reparaties in een gevelvlka kunnen na het schilderen zichtbaar worden. Bij  het gebruik van desinfecteermiddelen op basis van fenol kan vergeling van de verflaag optreden.

Caparol Aphibolin is verkrijgbaar bij Decoprof

Reviews

Alle productvarianten

Alle productvarianten
Caparol Amphibolin Bestel nu! EAN Online prijs
2,5 LTR - Wit 4002381794147 60,4373,12
5 LTR - Wit 4002381794130 116,39140,83
10 LTR - Wit 4002381794123 223,57270,52
2,5 LTR - Lichte Kleur 4002381794192 73,6189,07
5 LTR - Lichte Kleur 4002381794185 142,66172,62
10 LTR - Lichte Kleur 4002381794178 276,21334,21
2,5 LTR - Donkere Kleur 4002381794246 73,6189,07
5 LTR - Donkere Kleur 4002381794239 142,66172,62
10 LTR - Donkere Kleur 4002381794222 276,21334,21
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »